B2B SaaS -yrityksen talousraportointi ja tunnusluvut – Mitkä asiat ovat tärkeitä?

Haluatko, että päätöksentekosi tukena on ajantasainen sekä luotettava talousdata? Mitä luotettavampi kuva yrityksen johtamisesta annetaan, sen arvokkaampi yhtiö on. Tätä rakennetta ja tekemistä tukemaan voit palkata talousjohtajan ulkoistettuna palveluna, osa-aikaisesti. Palveluumme kuuluu, että CFO-konsulttimme on mukana päivittämässä liiketoiminnan ennusteita yhteistyössä johdon (sekä hallituksen kanssa) ja tuo talousjohtamisen näkyväksi läpi koko organisaation.

B2B SaaS (Business-to-Business Software as a Service) -yrityksen talousraportointi on erityisen tärkeää sidosryhmille (kuten sijoittajille ja lainanantajille) hallitukselle ja yrityksen johdolle, minkä lisäksi se lisää oman työn merkityksellisyyttä jokaiselle työntekijälle. Tunnusluvut ja taloudelliset tiedot antavat kuvan yrityksen suorituskyvystä ja taloudellisesta tilanteesta.

Seuraavassa listattuna tärkeimpiä seikkoja ja tunnuslukuja, joita yleensä tarkastellaan B2B SaaS -yritysten talousraportoinnissa:

  1. MRR (Monthly Recurring Revenue): Tämä on erittäin tärkeä luku SaaS-yrityksille. Kuukausittainen toistuva liikevaihto kuvaa yrityksen saamaa tasaista ja ennustettavaa tuloa kuukausittain. MRR ei sisällä kertaluonteisia alennuksia, mutta huomioi asiakkaalle myönnetyt jatkuvat, hintaa alentavat edut.
  2. ARR (Annual Recurring Revenue): Vuotuinen toistuva liikevaihto (12*MRR).
  3. Churn Rate: Toinen erittäin tärkeä luku SaaS-yrityksen talousraportoinnissa. Asiakkaiden menetyksen mittari. Alhainen ”churn rate” kertoo, että asiakkaat pysyvät palvelussa, kun taas korkea ”churn rate” saattaa osoittaa ongelmia palvelun kanssa.
  4. CAC (Customer Acquisition Cost): Asiakkaan hankintakustannus kuvaa, kuinka paljon yrityksen pitää keskimäärin sijoittaa saadakseen yhden uuden asiakkaan. Edelleen erittäin oleellinen tunnusluku SaaS-metriikassa.
  5. LTV (Lifetime Value): Asiakkaan elinkaaren arvo. Tämä luku kuvaa, kuinka paljon tuloa yritys odottaa saavansa asiakkaalta koko sen asiakassuhteen aikana.
  6. LTV:CAC -suhde: Tämä suhde kertoo, kuinka monta kertaa asiakkaan elinkaaren arvo on suurempi kuin asiakkaan hankintakustannus. Yleisesti ottaen, mitä korkeampi suhde, sitä terveempi yritys.
  7. Net Promoter Score (NPS): Mittaa asiakastyytyväisyyttä ja suosittelutaipumusta.
  8. Kassavirta: Etenkin vapaa kassavirta on tärkeä, koska se kertoo, kuinka paljon rahaa yritys generoi toimintansa jälkeen.
  9. Kulurakenne: Yksityiskohtainen katsaus yrityksen kuluihin auttaa ymmärtämään, mihin raha menee ja missä säästömahdollisuuksia saattaa olla.
  10. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization): Mittaa yrityksen operatiivista kannattavuutta ennen korkoja, veroja ja poistoja.


Autamme mallintamaan yrityksellesi sopivimman tavan seurata tuloslaskelmaa, tasetta ja kassavirtaa sekä muodostamaan SaaS-raportoinnissa oleellisimmat mittaristot ja asiakas- ja sopimusdatataulut ennusteineen. Erityisesti tietyille B2B SaaS -yrityksille edellä mainittujen tunnuslukujen ja tietojen lisäksi on tiettyjä mittareita ja analyysejä, jotka voivat olla merkityksellisiä riippuen niiden toimialasta, koosta tai kasvustrategiasta. Finalyn tarjoama ulkoistettu talousjohtaja, eli CFO-konsultti, auttaa ymmärtämään, mitkä tunnusluvut ovat olennaisimpia juuri sinun yrityksellesi ja sen sidosryhmille.

Mikäli haluatte sparrata B2B SaaS -yrityksenne talousraportointia ja tunnuslukuja, varatkaa ihmeessä maksuton keskustelu Annen kanssa tai soittakaa suoraan +358 (0)45 7834 1580.

Lue myös