Tilinpäätökseen valmistautuminen talousjohtajan silmin

Tilinpäätös on yrityksen tiettynä ajankohtana päättyvään tilikauteen liittyvä virallinen ja määrämuotoinen raportti, joka esittää yrityksen taloudellisen tilanteen. Se sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä liitetiedot. Tyypillisin tilikausi Suomessa on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarjoaa yksityiskohtaisen yhteenvedon yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä. Tilinpäätöstä tulisi analysoida tarkastelemalla eri osien, kuten tuloslaskelman ja taseen, avainlukuja. Tärkeää on ymmärtää, mitä nämä luvut kertovat yrityksen kannattavuudesta, vakavaraisuudesta, maksuvalmiudesta ja rahoitusasemasta.

Milloin tilinpäätös pitää olla valmis?

Tilinpäätös tulee olla valmis verottajalle ilmoitettavaksi neljä kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen. Lisäksi osakeyhtiöiden on toimitettava tilinpäätös kaupparekisteriin viimeistään kahdeksan kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Käytännössä tilinpäätös tai sen osat rekisteröidään yleensä veroilmoituksen jättämisen yhteydessä.

Tilinpäätös tulee tehdä yrityksen jokaisen tilikauden jälkeen, ja se kertoo yrityksen tuloksen ja varallisuustilanteen. 

Valmistautuminen ja suunnittelu sekä aikataulutus ovatkin finalylaisten mielestä ne tärkeimmät seikat, joilla vältetään tilinpäätökseen liittyvät ikävät konnotaatiot (takaraivossa kuormittava byrokratia) sekä ’kiire’, joka niin usein – ja aivan turhaan, tilinpäätökseen liitetään. Talousjohtaja tai Finalyn ulkoistettu CFO-konsultti huolehtii ja varmistaa yrityksellesi sujuvan ja tarkan prosessin.

Miten ulkoistettu talousjohtaja auttaa tilinpäätöksessä? Tekeekö ulkoistettu CFO tilinpäätöksen?

Ulkoistettu talousjohtaja voi tukea tilinpäätösprosessissa tarjoamalla asiantuntemusta ja neuvontaa. Hän voi auttaa varmistamaan, että kaikki taloudelliset transaktiot on kirjattu oikein ja että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien sääntöjen ja standardien mukaisesti. Ulkoistettu CFO voi myös olla avainhenkilö tilinpäätöksen tekemisessä riippuen hänen sopimuksestaan ja roolistaan yrityksessä.

Vinkkejä kokemukseemme ja osaamiseemme perustuen:

1.     Aloita suunnittelu hyvissä ajoin ennen tilikauden päättymistä. Tarkista aikataulut, määritä tärkeät päivämäärät ja varmista, että kaikki tarvittavat dokumentit ovat ajan tasalla ja helposti saatavilla. Varaa tilintarkastus ajoissa ja pidä tilintarkastaja ajan tasalla tilikauden ajan.

2.     Varmista, että kaikki tapahtumat on kirjattu oikein ja että kirjanpito on muutenkin ajan tasalla koko tilikauden ajan. Tarkista, että kaikki tulot ja menot on kirjattu oikeille tileille. Saatko jo joka kuukausi tilinpäätöstasoisen kuukausiraportoinnin tilitoimistoltasi/kirjanpitäjältäsi?

3.    Tarkista yrityksen varat ja velat. Varmista, että kaikki saatavat ja velvoitteet on arvioitu oikein ja että ne heijastavat yrityksen todellista taloudellista tilannetta. Tätä varten on tilattava (etukäteen) saldovahvistukset kaikilta yhtiön pankeilta ja muilta luottolaitoksilta jne. (Finnvera, Business Finland …)

4.    Käy läpi asiakasreskontra eli mieti, onko yrityksellä sellaisia saatavia, joita se ei tulekaan enää saamaan. Samoin käy läpi muut maksamattomien saatavat (myyntilaskut) ja kirjaa niille maksusuunnitelmat. Tätäkään ei tarvitse jättää viime tippaan, vaan parempi hoitaa jo hyvissä ajoin ennen tilikauden päättymistä.

5.    Tarkista käyttöomaisuusluettelo (ja onko sellainen syytä olla, ellei ole) uusien hankintojen osalta. Samoin varastoluettelon läpikäynti sekä varaston inventaari, mikäli yritykselläsi on varastoa.

6.    Työntekijöiden lomien ajantasaisuus ja lomapalkkavaraus sekä muiden työntekijätietojen ilmoittaminen palkanlaskentaan tulee varmistaa myös, ja unohtuu herkästi monien yksityiskohtien pyörteessä.

7.    Laskutuksen ajantasaisuus on hyvä läpikäydä ja muistaa tehdä kaikki myyntilaskut kuluvalle tilikaudelle. Lisäksi on huomioitava muut jaksotettavat asiat ja läpikäydä ne, jotta tulot ja kulut kohdistuvat oikealle tilikaudelle.

8.    Tilinpäätöksen toimitus ja viestintä oikeille tahoille sen valmistuttua kuuluu hyvään talousjohtamisen kulttuuriin: muista viestiä olennaisin menneestä yrityksen sisällä sekä sidosryhmillesi, kuten sijoittajille, hallitukselle ja muille tärkeille tahoille.

Yhteenveto – suunnittelu, järjestelmällisyys ja tarkkuus

Tilinpäätöksen valmistelu vaatii huolellista suunnittelua, järjestelmällisyyttä ja tarkkuutta. Kuten huomaat, tilinpäätökseen sisältyy paljon muistettavia yksityiskohtia ja huolehdittavaa. Elleivät asiat tunnu tutuilta ja haluat vapauttaa aikaasi, luota asiantuntevaan ja osaavaan apuun.

Mikäli tarvitset apua tilinpäätöksen valmistelussa tai muissa pk-yrityksen talousasioissa, me Finalylla autamme enemmän kuin mielellämme. Voit olla meihin yhteydessä tai varata ajan suoraan Annen kalenterista täältä

Lue myös