Ulkoistetun talousjohtajan tärkeimmät työtehtävät

Ulkoistettu talousjohtaja ottaa vastuulleen koko asiakasyrityksen taloustoiminnon, ja joissain tapauksissa myös yrityksen taloushallintoa tukevia toimintoja. Ulkoistettu talousjohtaja tuo myös yrityksen ylimmälle johdolle mielenrauhaa, sillä hänen vastuullaan on myös sellaisia työtehtäviä, jotka jokaisen yrityksen on hoidettava – ja lopulta ne ovat yrityksen hallituksen vastuulla. Tästä artikkelista löydät ulkoistetun talousjohtajan tärkeimmät työtehtävät. 

Finaly Oy on talousjohtamisen konsultointiin erikoistunut CFO-talo. Finaly Oy haluaa vakiinnuttaa markkinaan täysin uudenlaisen tavan hyödyntää talousjohdon palveluita osana asiakkaan organisaatiota ja tuoda talousjohtamisen kulttuurin osaksi start up ja PK-yritysten arkea.

Talousjohtamisen kulttuurin juurruttaminen yrityksiin

Meidän ajatuksemme on, että ulkoistettu talousjohtaja ottaa vastuulleen asiakasyrityksen koko taloustoiminnon. Tästä syystä talousjohtaja pohtii myös, miten edellä mainitut yrityksen taloushallinnon elementit on järkevintä hoitaa. Ulkoistettu asiantuntija on samalla myös yhteyshenkilö mahdollisiin muihin yhteistyökumppaneihin, kuten kirjanpitotoimistoon. Jotta yrityksen talouden hallinta on mahdollisimman yksinkertaista ja joustavaa, ulkoistettu asiantuntija voi vastata myös taloushallinnon IT-asioista ja siitä, miten saatavilla oleva data valjastetaan mahdollisimman hyvin yrityksen käyttöön.

Yksi talousjohtajan tärkeimmistä tehtävistä on nostaa keskusteluun liiketoiminnan kannattavuuteen ja kustannustehokkuuteen pidempiaikaisesti vaikuttavia tekijöitä. Moderni talousjohtaja on aito liiketoiminnan kumppani, joka hakee ja ehdottaa vaihtoehtoja sekä sparraa talousasioissa yleisesti organisaatiota, opettaen ja neuvoen. Talousjohtaja varmistaa myös eri talousprosessien ajantasaisuuden jottei esim. tilitoimiston kirjanpitäjän muutos- ja vaihtotilanteet kuormita suotta yritystä.

Vastuu yrityksen rahoituksesta ja kassavirran seurannasta 

Ulkoistettu talousjohtaja vastaa usein myös yrityksen rahoituksesta ja mahdollisista rahoitusvaihtoehdoista esimerkiksi kasvutilanteessa. Samalla asiantuntija toimii yrityksen ylimmän johdon tukena kassatilanteen ja kassavirtaennusteiden suunnittelussa ja hallinnassa. Talouden seurannan takia ulkoistettu talousjohtaja on samalla myös asiakasyrityksen toimitusjohtajan tärkeä tuki ja kumppani – usein myös henkilö, jonka kanssa voi sparrata eri vaihtoehtoja mahdollisimman laadukkaan kasvun mahdollistamiseksi. 

Mielenrauha vastaamalla jokaiselle yritykselle pakollisista asioista 

Ulkoistettu talousjohtaja on loistava mahdollisuus monelle pk-yritykselle myös siitä syystä, että se tuo mielenrauhaa siitä, että jokaiselle yritykselle pakolliset asiat hoidetaan varmasti asianmukaisesti. Tästä syystä ulkoistettu talousjohtaja voi usein toimia myös asiakasyrityksen hallituksen sihteerinä – tuomalla samalla rytmin ja rakenteen hallitustoimintaan ja varmistamalla, että jo edellä mainitut pakolliset toimenpiteet tulee tehtyä osakeyhtiölain mukaisesti. 

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta). Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Osakeyhtiölaki, Hallituksen tehtävät ja päätöksenteko 2 §

Mitkä eivät ole ulkoistetun talousjohtajan työtehtäviä? 

Me olemme kirjoittaneet omille palvelusivuillemme näin:
“Ulkoistettu talousjohtaja voi keskittyä toteuttamaan asiakkaille vain ne palvelut, jotka ovat olennaisimmat. Et maksa turhasta, ja saat asiantuntemusta, joka tuo aitoa lisäarvoa yrityksellesi.”

Tällä selittävällä viestillä haluamme kertoa sitä, että ulkoistetun talousjohtajan tarkoitus on ihan oikeasti hoitaa vain ne asiat, jotka asiakasyrityksen kannalta ovat oleellisia ja tarpeellisia juuri sillä hetkellä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien asiakasyritysten kanssa ei välttämättä tehdä töitä saman palvelukokonaisuuden mukaisesti. Lisäksi tämä tarkoittaa, että ulkoistettu talousjohtaja ei ole sama asia kuin kirjanpitäjä tai tilitoimisto – me emme siis hoida esimerkiksi yritysten tilinpäätöksiä, kirjanpitoa tai palkanlaskentaa itse.

Miksi ulkoistettu talousjohtaja on hyvä vaihtoehto pk-yritykselle? 

Tarve perehtyä muutoksiin ja ylläpitää modernia taloushallintoa on kaikissa yrityksissä. Pk-yritysten arjessa kokoaikaiselle talousjohtajalle on harvoin kuitenkaan riittävästi tekemistä. Ulkoistettu talousjohtaja onkin järkevä tapa olla palkkaamatta kokoaikaista talousjohtajaa, joka on luonnollisesti suuri kustannus- ja resurssikysymys yritykselle kuin yritykselle, ja saada samalla hyödyt käyttöön osa-aikaisesta tekijästä. Sen sijaan, että palkataan sisäisesti (mikä vie myös paljon aikaa sekä rahaa) talousjohtajan korvikkeena “jokin-talous-alkuinen-tekijä) on yrityksen joustavampaa ja kannattavampaa saada samat hyödyt ja edut käyttöönsä ulkoistetun palvelun kautta. Samaan aikaan, vaikka meidänkin tiimistämme yksi asiantuntija ottaa yhden asiakasyrityksen vastuulleen, kaikki asiakkaamme saavat kuitenkin koko asiantuntevan tiimimme tuen. Ulkoistettu talousjohtaja vapauttaa toimitusjohtajan aikaa muulle ja tukee hänen tekemistään.

Ulkoistetun talousjohtajan kanssa työskentely ei pitäisi erota tyypillisestä toimintamallista 

Ulkoistetun talousjohtajan kanssa työskentelyn ei tulisi juuri erota oman talousjohtajan kanssa työskentelystä. Asiantuntija voi työskennellä sovitusti myös asiakasyrityksen toimitiloissa, kuitenkin samaan aikaan hyödyntäen Finalyn laajan ja asiantuntevan tiimin osaamista, näkemystä ja kokemusverkostoa. Me Finalylla tähtäämme siihen, että yksi asiantuntijamme hoitaisi maksimissaan 3 – 5 asiakkuutta, jolla varmistumme, että yhdelle asiakkaalle on varmasti riittävästi aikaa ja koko Finalyn asiantuntemus tulee lisäksi käyttöön. 

Yhteenveto – nämä ovat ulkoistetun talousjohtajan tärkeimmät työtehtävät 

  • Yrityksen taloustilanne on hallinnassa, eikä yllätyksiä synny; tämä varmistetaan ajantasaisella jatkuvalla raportoinnilla
  • Talouskulttuurin juurruttaminen ja mielenrauhan tuonti organisaatioon
    • vastaamalla jokaiselle yritykselle pakollisista asioista 
  • Vastuu yrityksen rahoitusvaihtoehdoista ja kassavirran seuraamisesta sovitusti
  • Kirjanpidon ja palkanlaskennan organisointi ja johtaminen
    • ulkoistettuja toimijoita tulee myös johtaa ja pitää ajan tasalla
  • Yrityksen ylimmän johdon tukena, erityisesti toimitusjohtajan, sparrauskumppanina toimiminen 

Onko teidän yrityksessänne tarvetta sparraukselle talousasioista? Ota Finalyn asiantuntevaan tiimiin yhteyttä, niin katsotaan mitä voitaisiin tehdä yhdessä!

Lue myös