CFO as a service – Miksi ja miten?

CFO, eli suomalaisemmin talousjohtaja vastaa yrityksen taloudesta ja rahoituksesta. Useissa yrityksissä talousjohtajalla, eli CFO:lla, saattaa olla vastuullaan myös muita toimintoja kuten henkilöstö- ja IT-asiat. Heti artikkelin alussa pääsemmekin talousjohtajuuden ytimeen. Johtajalla on kokonaisvastuu toiminnoista ja niiden toimivasta johtamisesta eli siitä, että asetetut tavoitteet saavutetaan. CFO eli talousjohtaja kun ei ole kuitenkaan kirjanpitäjä eikä talouspäällikkö. Tässä artikkelissa kerromme, miksi ulkoistettu talousjohtajuus on miettimisen arvoinen asia pk-yrityksessä. Tervetuloa mukaan!

Kenelle ja millaisille yrityksille ulkoistettu CFO as a service toimii?

Ulkoistettu CFO toimii parhaiten yrityksissä, joiden liikevaihto on noin 10–20 miljoonaa. Samoin yrityksen alkuvaiheessa, esimerkiksi startup-yrityksissä, CFO:n näkemys ja kokemus tuo konkreettisesta apua ja selkeyttä tekemiseen ja hallinnollisiin prosesseihin erityisesti, jos mielessä on valmistautuminen rahoituskierroksille myöhemmin. Toinen arviointiin soveltuva mittari on henkilöstömäärä, joka on tyypillisesti noin 10–50 yrityksen toimialasta riippuen. Ulkoistettu CFO tuo lisäarvoa asiakasyritykselle nimenomaan siten, että osa-aikaisena tekijänä talousjohtaja tuo laajan ja monipuolisen kokemuksensa yrityksen käyttöön kustannustehokkaasti, riskittömästi ja vaivattomasti. Loppuviimein ulkoistetun talousjohtajan tärkein tehtävä on vapauttaa yrityksen ylimmän johdon, erityisesti toimitusjohtajan, aikaa muuhun liiketoimintaan. Edellä mainittujen lisäksi ulkoistettu CFO sopii erinomaisesti johtamaan myös muita ulkoistettuja palveluita, joita ovat tyypillisesti esimerkiksi kirjanpito ja palkanlaskenta.

Millaisia liiketoiminnan haasteita ulkoistettu CFO voi ratkaista?

Me Finalylla painotamme aina sitä, että talousjohtaminen tulisi nähdä nimenomaan liiketoiminnan tukena ja apuna, muttei kuitenkaan pelkkänä tukifunktiona. Ulkoistettu CFO voi ratkaista niin yrityksen kannattavuuden parantamiseen liittyvät asiat kuin rahoituksen saamisen kasvua varten. Tietysti toimivat talousprosessit ja ulkoistetun talousjohtajan tuoma mielenrauha antaa edelleen yrityksen ylimmälle johdolle aikaa keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen. Ulkoistetun CFO:n esitykset ja näkemys esimerkiksi kassavirtaennusteeseen ja varallisuuden kehitykseen ovat asioita, jotka varmasti maksavat itsensä nopeastikin takaisin.

Milloin ulkoistetun CFO:n hankkimista kannattaa harkita?

Ulkoistetun CFO:n tarpeen tietää luonnollisesti parhaiten kyseisen yrityksen johto, mutta usein talousjohtajuuden ulkoistaminen tulee ajankohtaiseksi, kun yritys on kasvu- tai muutosvaiheessa. Tuskailetko toimitusjohtajana kenties näiden asioiden kanssa? Yleensä tarpeeseen liittyy myös tilanne, jolloin yritys ei saa käyttöönsä riittävän laadukasta raportointia talouden tilanteesta. Nyrkkisääntönä voidaankin pitää, että ulkoistetun CFO:n hankkimista kannattaa harkita, kun pk-yrityksen päätöksenteon tueksi tarvitaan myös faktaa, jota ulkoistettu talousjohtaja pystyy tuottamaan.

Usein edellä kuvatussa tilanteessa olevat yritykset pohtivat sisäisen talousjohtajan palkkaamista, tai jopa skenaariota, jossa hoitavat työtehtävät edelleen itse. ”Kukaan ulkopuolinen ei osaa ja tunne liiketoimintaani niin hyvin kuin minä itse”. Me Finalyssa olemme sitä mieltä, että yritysten menestyksen jarruna on usein sisäisiä kasvun esteitä, ja sitä varten jokainen yritys kaipaa ulkopuolista sparrausta ja tukea. Ulkoistettu CFO on olemassa myös tätä varten, eli asiakasyrityksen liiketoimintaa kehittääkseen.

Miten yritys voi hankkia ulkoistetun CFO:n ja miten yhteistyö konkreettisesti toimii?

Me Finalylla olemme olemassa, jotta ihmiset voisivat rakastaa taloutta. Yksinkertaistaen ulkoistettu CFO -työ toteutetaan alun haastattelujen ja työpajan jälkeen yhdessä suunnitellun roadmapin mukaisesti. Haluamme auttaa kaikkia ymmärtämään, mitä hyötyjä talouden hyvästä hoidosta ja avoimesta sekä läpinäkyvästä talouskulttuurista on. Me emme tuota vain raporttia tai raportteja sähköpostitse, vaan haluamme olla mukana yrityksen arjessa.

Monet kysyvät myös, toimimmeko etänä vai asiakkaan toimistolla – asiakas valitsee aina toimintatavat ja -mallit. Osa asioista sujuu hienosti etänä, mutta tunnistamme kuitenkin, että erityisesti alkuvaiheessa myös kasvokkain kohtaamiset ovat arvokkaita. Nykypäivän talousjohtamisen tulisi olla sujuvaa ja monikanavaista viestintää, joka ei jää piiloon Exceleiden saati numeroiden taakse.

Ota ainakin nämä asiat huomioon, kun olet ulkoistamassa talousjohtamista:

  • Milloin taloushallinnon prosessit ja tekeminen on arvioitu viimeksi kokonaisuutena eli miten läpinäkyvästi talousjohtamisen kulttuuri yrityksessä toimii?
  • Kuinka paljon aikaa yritys käyttää talousjohtajuuteen tällä hetkellä?
  • Onko yrityksen johdolla ja hallituksella ajantasainen raportointi ja -ennusteet tulevasta päätöksenteon tueksi? 
  • Millainen kokemus ja osaaminen ulkoistetulla CFO:lla on. Tehdäänkö työtä “h2h” eli ihminen ihmiselle? 


Onko teillä haasteita yrityksen talouden mittaamisessa tai meneekö yrityksen johdolla liikaa aikaa talouden asioihin? Me Finalylla autamme mielellämme, ota meihin yhteyttä niin katsotaan veloituksettoman palaverin yhteydessä, miten voisimme auttaa teitä!

Lue myös