Suomen Viljava

Suomen Viljava on hyötynyt Finalyn CFO as a Service -palvelusta erityisesti laadukkaiden ja oikea-aikaisten mittarien sekä seurantaraportoinnin vuoksi. Ylipäätään ulkoinen talousjohtaja on tuonut helpotusta yrityksen johdon päätöksentekoon!

”Finalyn Juha on huolehtinut taloushallinnon prosesseistamme esimerkillisesti. Olemme saaneet päätöksentekomme tueksi johtoryhmään ja hallitukseen laadukkaat ja oikea-aikaiset mittarit ja seurantaraportoinnin. Lisäksi Juhalla on merkittävä rooli investointilaskelmien valmistelussa ja hänen näkemyksensä johtoryhmän kokouksissa tuovat aitoa lisäarvoa päätöksentekomme tueksi.”

Pasi Lähdetie, Toimitusjohtaja, Suomen Viljava

Tutustu myös