Mitä talousjohtajuuden ulkoistaminen maksaa?

Onko “suutarin lapsella kenkiä” eli miten hinnoittelemme oman palvelumme, kun samaan aikaan asiakasyrityksissä yksi tärkeimmistä tehtävistä on auttaa heitä hinnoittelemaan oikein sekä tunnistamaan asiakaskannattavuuteen vaikuttavat seikat. Osaammeko hinnoitella palvelumme itse oikein? Ja mistä ulkoistetun, osa-aikaisen talousjohtamisen hinta muodostuu? Konsultointipalvelu on asiakkaalle räätälöityä asiantuntemusta pohjautuen tunti-/päiväkohtaiseen hinnoitteluun.

Kokosimme tähän artikkeliin asioita, jotka yleisesti vaikuttavat ulkoistetun talousjohtajan hinnoitteluun. Artikkelin lopusta löydät myös suuntaa-antavia esimerkkihintoja asiantuntijatiimimme kokemuksen mukaisesti. Tuomme hinnat avoimesti näkyviin nettisivuillamme, ja haluamme tälläkin korostaa vastuullisuutta tekemisessä ja palvelussamme. Huomioitava on, että asiakkaiden tilanteet vaihtelevat, ja tämä kartoitetaan huolellisesti tarjousvaiheessa samoin kuin talousfunktion nykytilanne ja asiakkaan näkemykset talousjohtajalle ulkoistettavista työtehtävistä. 

Nämä asiat ulkoistettu talousjohtaja yleisimmin ottaa hallintaansa

Ulkoistettu asiantuntija ottaa haltuunsa yrityksen koko taloustoiminnon, johon voi liittyä myös muun muassa rahoitusvaihtoehtojen ja laskutusprosessin hallintaa. Ulkoistettu asiantuntija johtaa tyypillisesti (ulkoistettua) kirjanpitoa sekä talouden raportointia. Edellä mainituista syistä on myös yleistä, että ulkoistettu talousjohtaja toimii osana yrityksen johtoryhmää ja mahdollisesti on läsnä hallituksen kokouksissa; onhan talous mukana kaikessa ja kaikissa liiketoimintapäätöksissä. Lue halutessasi vielä aiempi artikkelimme ulkoistetun talousjohtajan yleisimmistä työtehtävistä

Ulkoistettu talousjohtaja hinta – mitkä asiat vaikuttavat? 

Aloitamme asiakasyritysten kanssa aina pienimuotoisella taloustoimintojen kehitysprojektilla. Tämän projektin kustannuksiin vaikuttaa yrityksen talouden ja talouden prosessien nykytila – tyypillisesti työmäärä on noin kaksinkertainen aloituskuukaudessa verrattuna jatkuvaan palveluun. Ulkoistetun asiantuntijuuden hintaan vaikuttavat tyypillisesti: 

 • Mitkä kaikki työtehtävät tulevat ulkoistetun asiantuntijan vastuulle – eli puhtaasti kuinka paljon aikaa asiakasyritykselle tulee varata kuukaudessa? 
 • Osallistuuko talousjohtaja johtoryhmän ja/hallituksen kokouksiin?
 • Kuinka paljon läsnäoloa asiakasyrityksen toimistolla vaaditaan tai toivotaan? 
 • Asiakasyritysten toiminnan luonne ja laajuus (toimiala, koko)
 • Asiakastoimeksiannon luonne 


Tavoittelemme molemminpuolista etua automatisoinnin avulla (taloushallinnon raportoinnin tulee olla tehokasta) – emme halua kasvattaa työmääriä turhan tähden!

Kuinka paljon yrityksen oma talousjohtaja maksaisi verrattuna ulkoistettuun? 

Yrityksen oma, kokenut talousjohtaja maksaa arviolta kymmenen tuhatta euroa sivukuluineen. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä talousjohtamisen työtehtäviä ei kuitenkaan riitä talousjohtajalle kokopäiväisesti, mikä usein johtaa siihen, että talousjohtajalle kasaantuu myös useita muita toimintoja. Usein erityisesti pk-yrityksen sisäisen talousjohtajan rooli saattaakin hajota epämääräiseksi tilkkutäkiksi, ja se jo itsessään tuo riskejä yrityksen toimintaan. Ulkoistetun asiantuntijan palkkaamalla pienempikin yritys saa kokeneen talousjohtajan. Samalla talousjohtamisen työskentely pysyy kustannustehokkaana, kun pysytään ydinprosessissa eikä rönsyillä muualle. Ulkoistetun asiantuntijuuden palkkaaminen poistaa myös työnantajariskin sekä muut riskit – esimerkiksi jos yrityksen taloudellinen tilanne huononee ja kuluja tulee leikata, voidaan ulkoistettuna ostettu palvelu irtisanoa yksinkertaisesti ja joustavasti. Tästä syystä ulkoistettu, osa-aikainen talousjohtaja on parempi ja kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin oma “in-house” talousjohtaja. 

Mistä tietää, onko ulkoistaminen maksanut itsensä takaisin? 

Kustannusten muodostuessa etukäteen tiedossa olevista, sovituista työtehtävistä, maksat aina vain sovistuista palvelusta. Usein talousjohtaminen “revitään” toimitusjohtajan selkänahasta, tai sitä tekee liiketoiminnassa ja myynnissä kädet savessa jo kainaloita myöden oleva henkilö iltapuhteinaan.Enemmän aikaa keskittyä liiketoimintaan pitäisi maksaa itsensä takaisin karkeasti noin vuodessa. Investoinnin kannattavuutta voidaan mitata myös prosesseilla – toimivatko taloustoiminnot laadullisesti paremmin ja saadaanko oikeaa dataa päätöksenteon tueksi? Onko talousprosessit sujuvoitettu, että aikaa ajattelulle ja yhteiselle tekemiselle jää enemmän yrityksessä? Ulkoistettu talousjohtaja tuo numerot osaksi liiketoimintaa. Lisäksi on muistettava yrityksen talouden viestintä ja talousjohtamisen kulttuurin läpivienti organisaatioon. Talousviestinnän laadun pitäisi parantua, ja sen pitäisi olla hyvin selkeää niin yrityksen johtoportaalle kuin työntekijöille, jotta kaikki tietävät, miten strategia toteutuu ja “missä mennään”. Tämän työhyvinvointiakin koskettavan asian arvo on merkittävä. 

Esimerkkihintoja ulkoistetun talousjohtajuuden osa-aikaisesta sopimuksesta

Tässä esitetyt palvelupaketit ovat esimerkkihintoja, ja pohjautuvat asiantuntijatiimimme kokemukseen. Palvelupaketti räätälöidään aina yrityskohtaisesti. Asiakasyrityksen kehitys- ja haltuunottoprojektit hinnoitellaan yrityksen nykyisen tilanteen mukaisesti.

Kaikki tässä esitetyt hinnat alv. 0 %. 

 • Esimerkki 1: 1.200,00 € / kk
  • Liikevaihto n. miljoona euroa, muutamia työntekijöitä
 • Esimerkki 2: 3.300,00 € / kk
  • Liikevaihto esim. 5 miljoonaa euroa, n. 20 työntekijää
 • Esimerkki 3: 5.500,00 € / kk  
  • Liikevaihto 10 miljoonaa, n. 35 työntekijää, osallistuminen johtoryhmätyöhön
 • Esimerkki 4: 7.200,00 € / kk 
  • Liikevaihto 20 miljoonaa, 50 työntekijää, osallistuminen johtoryhmä ja hallitustyöhön

Lisäksi tarjoamme talousjohtajuuden mentorointia sekä hallitustyötä tuntihintaisesti (160 – 220 euroa/tunti).

Käydään läpi ja keskustellaan, millaisen kokonaisuuden voisimme tuottaa sinun asiakasyrityksellesi. Sparrailuajan voit varata kätevästi suoraan Annen kalenterista täältä.

Lue myös