Rahoituksen hakeminen yritykselle – miksi se on tärkeää ja mitä ottaa huomioon prosessissa?

Yrityksen kasvun tukeminen vaatii aika ajoin ulkopuolista rahoitusta. Rahoituksen ja rahoittajien hakeminen on monelle tuttua startup-maailmasta, mutta myös vakiintunut yritys tarvitsee rahoitusta esimerkiksi suurempia investointeja varten. Käyn tässä artikkelissa läpi vinkkejä rahoituksen hakemiseen yritykselle talousjohtajan näkökulmasta. Mikäli haluat sparrata rahoitusprosessia meidän kanssa, niin varaa keskusteluaika Annen kanssa täältä!

Miksi rahoituksen hakeminen on tärkeää?

Yrityksen rahoituksen hakeminen on tärkeää, koska se mahdollistaa liiketoiminnan kasvun, uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämisen ja auttaa yritystä selviytymään vaikeista ajoista. Oikea-aikainen ja oikean suuruinen rahoituksen hakeminen voi olla avain menestykseen. Riippumatta siitä, haetaanko pankkilainaa, pääomasijoitusta tai muita rahoituslähteitä, valmistautuminen ja suunnittelu rahoitusprosessiin on ensiarvoisen tärkeää. Hyvin laadittu rahoitussuunnitelma ja ymmärrys eri rahoituslähteistä ovat keskeisiä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen mahdollisuuksiin saada tarvitsemaa rahoitusta.

Miten valmistautua rahoituksen hakemiseen?

Ennen rahoitusprosessia laadi ”investor pitch deck” eli suomennettuna ”sijoittajien esittelymateriaali”. Siinä kuvataan liikeideaa, yrityksen taustaa, markkinatilannetta, kilpailuetuja, taloudellisia näkymiä ja muita relevantteja tietoja, jotka auttavat sijoittajia ymmärtämään yrityksen potentiaalia. Suunnitelman tulee sisältää yrityksesi liiketoimintamalli: tulonlähteet, hinnoittelumalli ja kustannusrakenne, ja tässä erityisesti talousjohtaja/business controller on suureksi hyödyksi. Mitä selkeämmän suunnitelman olet tehnyt ennen rahoituksen hakemista, sitä varmemmin saat vakuutettua sijoittajat ja lainanantajat siitä, että yrityksellä on potentiaalia menestyä markkinassa. 

Valmistautuessa rahoituksen hakemiseen on tärkeää suorittaa seuraavia toimenpiteitä:

  1. Tarkastele maksukykyäsi ja taloudellista tilannettasi: Käy läpi yrityksesi nykyinen taloudellinen tilanne, maksukyky ja suunnittele tulevaisuutta (budjetti, strategiset tavoitteet ja ennusteet sekä kassavirtalaskelma). Selvitä, miten rahoituksen saaminen vaikuttaisi yrityksesi tilanteeseen.
  2. Laadi hyvin perusteltu liiketoimintasuunnitelma: Hyvin tehty liiketoimintasuunnitelma, ennuste suunnitellulle rahan käytölle ja tulovirroille sekä kassavirtalaskelma tuleville vuosille ovat keskeisiä dokumentteja rahoittajille. Ne osoittavat yrityksen maksukyvyn ja rahoituskelpoisuuden.
  3. Luvut tarinan takana: Kiinnitä erityistä huomiota yrityksesi taloudelliseen tilanteeseen ja laskelmien realistisuuteen; ne ovat tärkeitä rahoittajien vakuuttamiseksi.
  4. Selvitä vakuudet: Usein rahoittajat haluavat vakuuksia lainalle. Tutki, mitä vakuuksia voit tarjota rahoituksen saamiseksi.
  5. PS. Aloita valmistautuminen ajoissa: Rahoituksen hakeminen vaatii aikaa ja huolellista suunnittelua. Aloita valmistautuminen hyvissä ajoin ennen rahoituksen hakemista, jotta voit esitellä vakuuttavan suunnitelman ja dokumentaation rahoittajille.

Valmistautuminen rahoituksen hakemiseen on olennainen osa prosessia, ja huolellinen suunnittelu sekä dokumentaation kuntoon laittaminen voivat parantaa merkittävästi yrityksen mahdollisuuksia saada tarvitsemaansa rahoitusta.


Mistä hakea rahoitusta?

Erilaisia rahoituslähteitä on monia riippuen yrityksesi tilanteesta. Ulkopuolisen rahoituksen esimerkkejä ovat pankkilainat sekä rahoitus- ja vakuutusyhtiöiden ja Finnveran lainat. Lainan lisäksi voit hakea rahoitusta joukkorahoittajilta ja pääomasijoittajilta. Yksi vaihtoehto rahoituksen saamiseen on avustukset ja tuet (esimerkiksi ELY-keskus ja Business Finland).

Pankit

Pankit ovat keskeinen toimija rahoitusmarkkinoilla ja tarjoavat monipuolisia rahoituspalveluita yrityksille. Ne myöntävät yrityslainoja, käyttöpääomarahoitusta ja muita rahoitusmuotoja, jotka ovat elintärkeitä yritysten toiminnan kasvulle ja kehitykselle. Pankit ovat perinteinen ja usein ensisijainen rahoituslähde monille yrityksille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Pankkirahoitus edellyttää usein vakuuksia, jotka toimivat turvana pankille myönnetyn rahoituksen varalle. Vakuudet voivat olla esimerkiksi kiinteistöjä, arvopapereita tai muita omaisuuseriä, jotka pankki voi realisoida, mikäli lainanottaja ei pysty maksamaan velkaansa. Lisäksi hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma on keskeinen tekijä pankin arvioidessa lainan myöntämistä. Liiketoimintasuunnitelman tulee osoittaa yrityksen kannattavuus, maksukyky ja kasvupotentiaali, jotta pankki voi arvioida lainan riskit ja mahdollisuudet. Pankit ovat tärkeitä rahoittajia, jotka tukevat yritysten kasvua ja kehitystä tarjoamalla erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.

Pääomasijoittajat

Pääomasijoittajat, kuten bisnesenkelit, ovat merkittäviä ja innovatiivisia rahoittajia, jotka tuovat mukanaan paljon enemmän kuin pelkän rahoituksen. He eivät ainoastaan tarjoa pääomaa yrityksille, vaan myös arvokasta osaamista, verkostoja ja liiketoimintaosaamista. Pääomasijoittajat ovat tunnettuja siitä, että he keskittyvät yrityksen ideaan, tarinaan ja tulevaisuuden näkymiin. Tämä tarkoittaa sitä, että he eivät pelkästään arvioi yrityksen nykytilannetta, vaan myös sen potentiaalia kasvaa ja menestyä tulevaisuudessa.

Pääomasijoittajat ovat usein valmiita ottamaan suurempia riskejä perinteisiin rahoittajiin verrattuna, mikä tekee heistä houkuttelevan vaihtoehdon erityisesti alkuvaiheen yrityksille, joilla saattaa olla suuri kasvupotentiaali, mutta myös suurempia riskejä. He voivat tarjota räätälöityjä ratkaisuja ja tukea yrityksen kasvua eri tavoin, kuten strategisella neuvonnalla, verkostoillaan ja operatiivisella osaamisellaan. Lisäksi pääomasijoittajat voivat auttaa yrityksiä saamaan lisää näkyvyyttä markkinoilla, avaamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja auttamaan yritystä saavuttamaan tavoitteensa nopeammin ja tehokkaammin. He ovat siis paljon enemmän kuin pelkkiä rahoittajia, vaan toimivat usein myös kasvukumppaneina, jotka jakavat yrityksen vision ja auttavat sitä saavuttamaan menestystä pitkällä aikavälillä.

Julkiset rahoituslähteet

Julkiset organisaatiot, kuten ELY-keskukset, ovat tärkeitä rahoituslähteitä yrityksille. Ne tarjoavat monenlaisia tukia ja avustuksia, jotka voivat olla elintärkeitä yritysten kehittämiselle, investoinneille ja kansainvälistymiselle. Samoin Business Finland, josta yrityksen saavat rahoitusta tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaansa

ELY-keskukset myöntävät yrityksille kehittämisavustuksia, joilla voidaan tukea esimerkiksi uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämistä, tuotantomenetelmien parantamista, energiatehokkuuden lisäämistä tai kansainvälistymistä. Nämä avustukset ovat usein Euroopan unionin osarahoittamia. Lisäksi ELY-keskukset tarjoavat yrityksille koulutuspalveluita, kuten yhteishankintakoulutusta ja rekrytointi koulutusta, joilla voidaan kehittää henkilöstön osaamista ja hankkia uusia työntekijöitä. Näissä koulutuksissa ELY-keskus ja yritys rahoittavat koulutusta yhdessä.

Julkisen rahoituksen hakeminen vaatii kuitenkin huolellista valmistautumista ja ajoissa liikkeelle lähtemistä. Yritysten on tärkeää perehtyä eri tukivaihtoehtoihin, niiden kriteereihin ja hakuprosesseihin, jotta he voivat hyödyntää julkisia rahoituslähteitä mahdollisimman tehokkaasti. Tiivistäen voidaan sanoa, että julkiset organisaatiot tarjoavat yrityksille monenlaisia tukia ja avustuksia, jotka voivat olla ratkaisevia yrityksen kehittämisen, kasvun ja kansainvälistymisen kannalta. Yritysten on kuitenkin tärkeää valmistautua huolellisesti rahoituksen hakemiseen, jotta he voivat hyödyntää näitä mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Seuranta- ja raportointi näissä hankkeissa on fiksuinta lisäksi organisoida heti alusta alkaen oikein.

Muut rahoituslähteet

Muut rahoituslähteet ovat myös tärkeitä vaihtoehtoja yrityksen rahoituksen turvaamiseen, erityisesti silloin kun perinteiset rahoitusmuodot eivät ole riittäviä tai saatavilla. Näihin lukeutuvat muun muassa rahoitus- ja vakuutusyhtiöt, jotka voivat tarjota erilaisia rahoitusratkaisuja yrityksille.

Rahoitus- ja vakuutusyhtiöt voivat tarjota yrityksille erilaisia lainoja, luottotilejä, factoring-palveluita ja muita rahoitusratkaisuja. Ne voivat olla hyvä vaihtoehto erityisesti silloin, kun yritys tarvitsee joustavampia rahoitusmuotoja tai erikoistunutta asiantuntemusta tiettyjen toimialojen rahoitukseen. Lisäksi muut rahoituslähteet voivat sisältää erilaisia vaihtoehtoja, kuten leasing-palveluita, avustuksia ja tuotekehityslainoja.

Leasing on hyvä vaihtoehto esimerkiksi laitteiden tai ajoneuvojen hankintaan ilman suuria kertasijoituksia. Avustukset ja tuotekehityslainat puolestaan voivat tarjota yrityksille mahdollisuuden saada tukea erityisprojekteihin tai innovaatioihin. Yrityksen on tärkeää tutkia erilaisia rahoituslähteitä ja valita ne, jotka parhaiten vastaavat sen tarpeita ja tavoitteita. Monipuolinen rahoitusratkaisujen valikoima voi auttaa yritystä turvaamaan riittävän rahoituksen eri tarpeisiin ja mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen ja kasvun eri vaiheissa.

Yhteenveto – Yrityksen rahoituksen hakeminen

  • Pohdi, mikä rahoitusvaihtoehto voisi olla teidän yrityksellenne paras
  • Tee selkeä suunnitelma ja laadi tarvittavat dokumentit rahoittajien vakuuttamiseksi
  • Korosta mahdollisuuksia, mutta ole myös avoin haasteista ja riskeistä
  • Pohdi, voisiko yrityksesi tarvita ulkopuolista talousosaamista rahoituksen hakemiseen

Mikäli haluat pohtia teille sopivaa rahoitusta talouden asiantuntijan kanssa, niin ota meihin Finalylla yhteyttä!

Tutustu myös näihin artikkeleihin:

Lue myös