Yrityksen tärkeimmät tunnusluvut – mitä ne on ja miten oikeat tunnusluvut pitäisi valita?

Yrityksen KPI:ta ja tunnuslukuja pohtiessa tärkeintä on, että ne tukevat päätöksentekoa, auttavat oivaltamaan uutta ja katsomaan tulevaisuuteen. Ei tule unohtaa myöskään sitä, että keskeiset tunnusluvut on selkeästi viestitty läpi organisaation. Yrityksen tärkeimmät KPI:t riippuvat aina yrityksen toimialasta, tavoitteista ja strategiasta. Niissä esiintyy vaihtelua eri yritysten välillä, eikä yhtä selkeää yleistä vastausta “oikeista” tunnusluvuista voi siten antaa tuntematta yritystä tarkemmin. Tarvitaan aina tietoa tietoa kyseisestä yrityksestä ja sen liiketoiminnasta, sekä osaava tekijä toteuttamaan tunnuslukujen laskenta ja seuranta.

Mikä on KPI ja mistä sanoista se tulee?

KPI tulee englanninkielisestä termistä Key Performance Indicator ja on vakiintunut terminä talousjohtamiseen sellaisenaan Suomessa. KPI tarkoittaa sitä, kuinka tehokkaasti yritys saavuttaa liiketoiminnan keskeiset tavoitteensa. Se on siten mittari, joka auttaa yritystä seuraamaan suorituskykyään. Tunnusluvun laskenta ja raportointi on oleellinen osa talousjohtajan työtä. Ulkoistettu talousjohtaja kykenee auttamaan sekä tukemaan niin oikeiden tunnuslukujen valinnassa kuin seurannassa.

KPI:t valitaan sen perusteella, mitkä mittarit heijastavat parhaiten yrityksen tavoitteiden saavuttamista. Tässä artikkelissa käydään läpi yleisiä KPI-tyyppejä, joita monet yritykset seuraavat: 

 • Myynti: Kokonaismyynti, myynti tuoteryhmittäin tai asiakassegmenteittäin, keskimääräinen ostoskori
 • Asiakastyytyväisyys: Asiakastyytyväisyysindeksit, asiakasarviot ja -palautteet, reklamaatioiden määrä
 • Kannattavuus: Liikevoittoprosentti, bruttomarginaali, ROI (Return on Investment)
 • Asiakasuskollisuus: Uusien asiakkaiden hankinta, asiakaspysyvyys, asiakkaan elinkaari, asiakashankinnan kustannukset (CAC)
 • Konversioprosentti: Verkkosivujen tai kampanjoiden konversioprosentti, eli kuinka moni potentiaalisista asiakkaista suorittaa halutun toimenpiteen, kuten ostoksen tai liidin lähettämisen.
 • Bränditietoisuus: Brändin tunnettuus, maineen mittarit, markkinointikampanjoiden tehokkuus brändin nostamisessa
 • Henkilöstötehokkuus: Henkilöstön tuottavuus, työvoimakustannukset suhteessa tuotantoon tai liikevaihtoon, työntekijöiden tyytyväisyys
 • Toimitusketjun suorituskyky: Toimitusajan noudattaminen, toimitusvarmuus, varastonkierros
 • Markkinointi ja mainonta: Mainoskustannukset suhteessa myyntiin, markkinointikampanjoiden ROI, verkkosivujen liikenne ja konversiojat, sosiaalisen median seuraajien ja sitoutumisen määrä
 • Laatu ja virheet: Virheiden määrä tuotteissa tai palveluissa, reklamaatioiden käsittelyaika, asiakaspalautteiden määrä


Yrityksen tärkeimmät tunnusluvut voivat myös vaihdella eri yritysten ja toimialojen välillä, mutta tässä on joitain yleisiä tunnuslukuja, joita käytetään yritysten suorituskyvyn ja taloudellisen tilan arvioimiseen:

 • Liikevaihto: Liikevaihto kuvaa yrityksen myyntituloja tiettynä ajanjaksona. Se on yksi keskeisimmistä tunnusluvuista ja heijastaa yrityksen myyntitoimintaa
 • Nettotulos: Nettotulos on yrityksen tulos ennen veroja ja kuluja. Se kuvaa yrityksen kannattavuutta ja osoittaa, kuinka paljon yritys on ansainnut tulosta.
 • Kannattavuus: Kannattavuuslukuihin kuuluvat esimerkiksi liikevoittoprosentti, nettovoittoprosentti ja bruttokannattavuusprosentti. Nämä tunnusluvut auttavat arvioimaan, kuinka hyvin yritys pystyy muuttamaan myyntitulojaan voitoksi.
 • Bruttokate: Bruttokate kuvaa yrityksen myyntituottojen ja suorien tuotantokustannusten välistä erotusta. Se antaa käsityksen siitä, kuinka paljon yritys jää ansaitsemaan tuotteen tai palvelun valmistuskustannusten jälkeen.
 • Velkaantumisaste: Velkaantumisaste mittaa yrityksen velan määrää suhteessa omiin pääomiin. Se auttaa arvioimaan yrityksen taloudellista vakautta ja kykyä selviytyä velvoitteistaan.
 • Käyttöpääoma: Käyttöpääoma kuvaa yrityksen lyhytaikaisten varojen ja velkojen välistä erotusta. Se heijastaa yrityksen maksuvalmiutta ja kykyä rahoittaa päivittäiset toimintansa.
 • Osakekohtainen tulos: Osakekohtainen tulos mittaa yrityksen tulosta per osake. Se on tärkeä tunnusluku osakkeenomistajille ja sijoittajille, jotka arvioivat yrityksen kannattavuutta.


On tärkeää huomata, että eri yritykset käyttävät erilaisia tunnuslukuja eivätkä ole tunnuslukujen suhteen “veljiä keskenään”, sillä tunnuslukujen valintaan liittyy yrityksen toimiala, tavoitteet ja strategia. Joissain tapauksissa voi olla hyödyllistä käyttää myös muita tunnuslukuja yrityksen erityistarpeiden mukaan. 

Me Finalylla mallinnamme ja varmistamme, että tunnusluvut tulevat eläväksi elämäksi mukaan yrityksen arkeen. Mietimme asiakasyrityksemme kanssa oikeat tunnusluvut – miten niitä käytetään, hyödynnetään ja miten niiden avulla mallinnetaan yrityksen taloudellista tilannetta ja tulevaisuutta. Mikäli haluat sparrailla aiheesta lisää, voit varata Annen kalenterista keskusteluajan täältä

Tutustu myös näihin artikkeleihin: 

Lue myös