Mikä on kassavirtalaskelma? – Ulkoistetun talousjohtajan vinkit

Yrityksen kassavirta ja tätä kautta kassavirtalaskelma muodostuu kolmesta elementistä – liiketoiminnan kassavirrasta, investointien kassavirrasta ja rahoituksen kassavirrasta.

Mikä on kassavirtalaskelma?

Ensimmäisenä mainittu liiketoiminnan kassavirta muodostuu, kun myynneistä ja muista yrityksen tuloista vähennetään ostot ja muut kassamenot, eli juoksevat kulut. Investointien kassavirta taas kertoo sen, kuinka paljon yritykseltä menee rahaa investointeihin. Tähän lisätään vielä rahoituksen kassavirta, joka liittyy kaikkeen rahoitustoimintaan, kuten lainojen ja osinkojen maksuun. Näiden yhteissummana saat selville, kuinka paljon yrityksesi kassassa on rahaa. Tästä siis muodostuu kassavirtalaskelma, toiselta nimeltään kassavirtaennuste. 

Tulevaisuuden suunnitelmien, yrityksen strategian kannalta kassavirtalaskelma on oleellinen, ja auttaa yritystä oivaltamaan mahdollisen kasvun nopeuden. Lisäksi kassavirtalaskelmaa on hyvä korostaa yrityksen myynnin apuna ja tukena. Kassavirtalaskelman avulla nimittäin saadaan liiketoiminta ja talous keskustelemaan keskenään ja tehdään parempia, faktoihin perustuvia päätöksiä mutu-tuntuman sijaan. 

Miksi kassavirtalaskelma on yritykselle tärkeä?

Yrityksesi rahatilanteen ennakointi eli ajantasainen kassavirtalaskelma (tai kassavirtaennuste) on tärkein laskelma, jota toimitusjohtaja ja hallitus hyödyntävät, voi perustellusti väittää. Se nivoo yhteen strategian, ihmiset ja päätökset niiden taustalla. Kaiken takana on toimiva talousjohtaja, joka yhdistää numerot ja ihmiset. Yrityksen taloushaasteiden juurisyy on usein se, että kassan riittävyyden suhteen tulee ongelmia tai vaikeuksia verrattain yllättäen. Oikeaoppinen kassavirtalaskelma nivottuna tekemiseen ja sitä kautta yrityksen talousjohtamisen kulttuuri tuo suoraa mielenrauhaa yrityksen johdolle. 

Monesti kuullaan puhuttavan, että kirjanpidon raportit ovat yritykselle “riittäviä” kassavirtalaskelmaksi. Näinhän ei kuitenkaan tulisi olla, sillä kirjanpitoraportit (riippumatta järjestelmästä) kertovat takautuvaa laskelmaa, eivät niinkään ennustetta siitä, miten yrityksen kassavirta muodostuu jatkossa. Lisäksi esimerkiksi ulkopuolisia rahoittaia haettaessa ja mietittäessä oikeaoppinen kassavirtalaskelma oikeilla tiedoilla on kultaakin kalliimpi neuvottelupöydässä. 

Miten kassavirtalaskelma tehdään? 

Kassavirtalaskelman tekeminen onnistuu perustasolla mainiosti Excel-taulukossa. Käytännössä kassavirtalaskelman tekeminen on tarvittavan tiedon keräämistä ja niiden ynnäämistä. Kassavirtalaskelmaan kerätään tietoa myynniltä, myynnin järjestelmistä, yrityksen muista tulovirroistata, menoista (ennustepohjaisesti) ja rahoituksista sekä tulevista investoinneista. Tämän artikkelin alussa käytiinkin jo läpi, mistä osioista kassavirtalaskelma muodostuu: liiketoiminnan kassavirrasta, investointien kassavirtasta ja rahoituksen kassavirrasta. 

Alla toteutettu yksinkertainen esimerkki pelkistetystä kassavirtalaskelmasta. 

Missä tilanteissa kassavirtalaskelmasta on erityistä hyötyä? 

Kassavirtalaskelmaa tulisi hyödyntää kaikissa yrityksen liiketoiminnallisissa päätöksissä. Kassavirtalaskelmasta on yritykselle erityistä hyötyä esimerkiksi seuraavia päätöksiä suunniteltaessa ja tehtäessä: 

  • Rekrytointi (esimerkiksi kesätyöntekijät) – kuinka paljon itse rekrytointiin tulee investoida? Missä vaiheessa ensimmäiset palkat tulevat maksuun, ja ovatko työntekijät vielä siinä vaiheessa “maksaneet itseään takaisin”? 
  • Isommat investoinnit – miten yritys rahoittaa isommat investoinnit? Jos haetaan lainaa tai rahoitusta, niin millaisia lisäkuluja näistä aiheutuu? 
  • Muuttunut maailmantilanne (korot, inflaatio) – meille kaikille tuttu aihe viimeisten vuosien ajalta.
  • Asiakkuudet ja asiakasnäkymä – millainen on asiakaspoistuma ja millä tahdilla uusia asiakkaita tulee saada sisään, jotta liiketoiminta säilyy positiivisena? 
  • Markkinointi – kuinka paljon rahaa käytetään markkinointiin, ja mitä se tuo takaisin liiketoiminnallisesti? 

Miten Finaly hyödyntää kassavirtalaskelmia? 

Finaly tarjoaa yrityksille ulkoistettuja talousjohtajia, joten tuotamme ja hyödynnämme kassavirtalaskelmia paljon asiakasyritystemme tekemisessä. Tyypillisesti päivitämme kassavirtalaskelmaa kuukausittain yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tällaisen toteutuksen lisäksi palveluun sisältyy ajankohtaiskatsaus siitä, missä mennään, ja mitä toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta asiakasyrityksen talous olisi entistä paremmalla tasolla. Kassavirtalaskelmaa on hyvä tulkita jatkuvasti ja systemaattisesti (vähintään kuukausitasolla), ja myös muistaa, että “ei toimenpiteitä, muutoksia ei tarvita” on päätös sekin. Tämäkin tulisi muistaa kirjata ylös, jotta nähdään, mihin päätöksenteko perustuu, ja saadaan yrityksen johdolle mielenrauhaa päätösten tueksi. Näissä kaikissa tarvitaan ammattitaitoista ja osaavaa talousjohtajaa.

Mikäli te tarvitsette apua kassavirtalaskelmassa tai muissa yrityksen talousasioissa, niin ottakaa ihmeessä meihin yhteyttä. Voitte myös varata keskusteluajan, jossa päästään sparraamaan juuri teidän yrityksen talousasioita esim. kassavirtaennusteesta ja tulevaisuudestanne.   

Lue myös nämä artikkelit: 

Lue myös