Talousjohtajuuden ulkoistaminen – näin se tapahtuu

Talousjohtajuus on kuin moniottelemista. Hyvä talousjohtaja ymmärtää talouden suunnittelun ja turvaamisen lisäksi riittävästi liiketoiminnan eri prosesseista. Ulkoistettu talousjohtaja vastaa asiakasyrityksellä niistä asioista, jotka tuovat aitoa lisäarvoa asiakkaalle. 

Milloin talousjohtajuuden ulkoistamista kannattaa harkita?

Talousjohtajuuden ulkoistamista kannattaa harkita, kun yritys on startup tai kasvuyritys, tai yritykseen on esimerkiksi sijoitettu rahaa tukemaan kasvua. Lisäksi talousjohtajuuden ulkoistamista kannattaa pohtia ainakin, kun talouden suunnitteluun ja johtamiseen liittyvät numerot eivät ole selviä ja/tai liiketoiminnan raportit ovat puutteellisia, tai niistä ei tunnuta saavan kaikkea irti. Toisaalta yrityksen ylimmän johdon, erityisesti toimitusjohtajan, ajan puute ja keskittyminen ydinliiketoimintaan on myös riittävä syy talousjohtajuuden ulkoistamiselle. Lisäksi taloustoiminteen uudistaminen tulee usein ajankohtaiseksi suuriksi kasvaneissa yrityksissä, jolloin tilitoimiston tuottama tuloslaskelma ei riitä ja/tai se tulee myöhässä liiketoiminnan kehittämistä ajatellen. Ulkoinen asiantuntija auttaa seuraamaan niitä mittareita, jotka vaikuttavat ylimmän johdon päätöksentekoon. Ulkoistettua talousjohtajaa kannattaa harkita myös, mikäli liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä päätöksissä tarvitaan ulkopuolisen asiantuntijan sparrausapua. 

Miksi talousjohtajuuden ulkoistamista kannattaa harkita? 

Talousjohtajuuden ulkoistaminen tuo parhaillaan kokonaisvaltaista mielenrauhaa yrityksen johdolle ja toimitusjohtajalle – ulkoisen asiantuntijan avulla tiedetään tarkasti, mihin ollaan menossa ja esimerkiksi kuinka pitkälle kassa riittää. Tämän lisäksi ulkoinen asiantuntija sparraa eri liiketoiminta-alueiden vetäjiä liiketoiminnan kehittämisestä talousjohtajan lasit päässä. Ulkoistetun talousjohtajan avulla yrityksen taloustoiminto saadaan kerralla kuntoon kustannustehokkaasti samalla tuoden ajantasaisia lukuja yrityksen arkeen ja päätöksentekoon. Lisäksi ulkoistettu talousjohtaja on osa talousjohtamiseen erikoistunutta yritystä, ja ulkoistamalla talousjohtajuuden asiakasyritys saa yhden asiantuntijan sijasta asiantuntevan tiimin tuen. 

Ulkoistetun talousjohtajan työtehtävät 

Kun pohditaan ulkoistetun talousjohtajan hankkimista, on hyvä miettiä etukäteen, mistä asioista asiantuntija voisi yrityksessä vastata. Lähtökohta on, että ulkoistettu talousjohtaja ottaa vastuulleen koko yrityksen taloustoiminnon. Ulkoistetun talousjohtajan vastuulla voi olla ainakin: 

  • Talousraportointi ja ennusteet, vastuu tilitoimistoyhteistyöstä ja yhteistyön kehittäminen sekä talousjohtamisen kulttuurin tuominen organisaatioon 
  • Kannattavuuslaskelmat ja liiketoiminnan mittarointi (esimerkiksi datan yhdistäminen eri lähteistä kuten kirjanpito, tuntikirjaukset tai käyttöpääoman tehokkuus) 
  • Hallitus- ja johtoryhmämateriaalit
  • Liiketoiminnan johtoryhmässä ja/tai yrityksen hallituksessa työskentely

Kaikkia talouteen jollain tasolla liittyviä työtehtäviä ei kuitenkaan kannata ulkoistetulle talousjohtajalle ulkoistaa. Tällaisia työtehtäviä ovat ainakin:

  • Kirjanpito ja reskontrat
  • Palkanlaskenta ja HR-tehtävät 
  • Tyypillisesti tilitoimiston ja kirjanpitäjän hoitamat työtehtävät, kuten arvonlisäveroilmoitukset (Ja kuten yllä mainittu, ulkoistettu talousjohtaja voi kuitenkin vastata tällaisten yhteistöiden laadunvalvonnasta ja kehittämisestä)

Näin talousjohtaminen ulkoistetaan – prosessi pähkinänkuoressa

Me Finalylla toimimme sillä periaatteella, että meihin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Yleensä jo ensimmäisessä tapaamisessa mennään aika konkreettisiin asioihin ja ratkotaan ongelmia tai kehitetään potentiaalisen asiakasyrityksen toimintaa. Keskustelemalla pyritään luomaan yhteinen ymmärrys asiakkaan tarpeista, mikä on osaamistaso ja missä kunnossa talouden prosessit ja rakenteet sekä henkilöstön osaaminen ovat. Yhteistyön sitten alkaessa aloitamme yleensä pienellä kehitysprojektilla, jossa laitamme prosessit, vastuunjaot, tilitoimistoasiat sekä raportit ja ennusteet kuntoon – kyse ei ole siis massiivisesta kehitysprojektista. Kääritään hihat ja käydään töihin! 

Seuraavassa vaiheessa suunnittelemme avainmittarit asiakasyrityksen liiketoiminnan kannattavuuden ja kasvun kehittämiseksi. Kuukausitasolla ulkoistettu asiantuntija vastaa talouden raportoinnista, osallistuu johtoryhmätyöhön ja tarpeen mukaan myös hallituksen kokouksiin. Tyypillinen työmäärä asiakasyritystä kohden on kahdesta kuuteen työpäivää kuukaudessa.

Hyvä ulkoistettu talousjohtaja laittaa myös kädet saveen

Hyvä talousjohtaja on paitsi ammattitaitoinen, hän uskaltautuu myös heittäytyä asiakasyritysten bisnekseen niin kuin olisi omasta yrityksestä kyse. Meillä Finalylla talousjohtajan tulee nähdä asioita strategisella tasolla, mutta samalla pitää pystyä tekemään töitä hands-on-asenteella. Tämä tarkoittaa, että hyvä ulkoistettu talousjohtaja osaa työskennellä kirjanpitäjän kanssa, pystyy puhumaan ymmärrettävästi talouden tunnusluvuista yrityksen työntekijöille, samalla pystyen puhumaan liiketoiminnan johdon kanssa ymmärrettävästi ja kehittävästi. 

Lue myös nämä artikkelit: 


Onko teidän yrityksessänne tarvetta sparraukselle talousasioista? Ota Finalyn asiantuntevaan tiimiin yhteyttä, niin katsotaan mitä voitaisiin tehdä yhdessä!

Lue myös