Yrityksen katse tulevaan Finalyn CFO:n kanssa

Nykyään yritysten menestyminen vaatii enemmän kuin koskaan taitavaa talousjohtajuutta, joka pystyy näkemään kauas tulevaisuuteen. CFO:n rooli ei enää rajoitu pelkästään menneisyyden tietojen käsittelyyn, vaan hänen on kyettävä ennustamaan ja suunnittelemaan tulevia taloudellisia trendejä sekä tekemään strategisia päätöksiä yrityksen menestyksen varmistamiseksi. Tässä artikkelissa tarkastelemme, miksi tulevaisuuteen suuntautunut talousjohtajuus on niin kriittisen tärkeää yrityksen menestykselle.

Ensinnäkin tehokas tulevaisuuteen katsova talousjohtaminen on modernin liiketoiminnan moottori, joka ohjaa yrityksiä kohti menestystä ja kestävää kasvua. CFO:n rooli on keskeinen yrityksen strategisessa suunnittelussa, resurssien hallinnassa ja päätöksenteossa. Kuitenkin monet yritykset, erityisesti pk-yritykset, saattavat kohdata haasteita tämän osaamisen hankkimisessa ja ylläpitämisessä sisäisesti. Tässä astuu esiin ulkoistettu talousjohto, palvelu joka tarjoaa yrityksille pääsyn korkeatasoiseen talousosaamiseen joustavasti ja kustannustehokkaasti – ja silti aivan kuin sisäisesti inhouse-roolissa toimiva talousjohtaja, business controller tai talouspäällikkö. Moni toimitusjohtaja saattaa ajatella, että talousjohtamiselle ei ole tarvetta, mutta todellisuudessa ulkoistettu talousjohtaja voi olla avain menestykseesi.

Katse tulevaan CFO:n kanssa

Kassavirran hallinta:

Yksi keskeisimmistä osa-alueista tulevaisuuteen suuntautuneessa talousjohtajuudessa on kassavirran hallinta. Kassavirran ennustaminen ja hallinta ovat elintärkeitä yrityksen taloudellisen vakauden ja kasvun kannalta. Usein yritykset kohtaavat haasteita kassavirran ennustamisessa ja hallinnassa, mikä voi johtaa odottamattomiin kassakriiseihin ja rahoitusongelmiin. Finalyn tarjoamat CFO:n palvelut voivat ratkaista nämä ongelmat tarjoamalla ennustamista, jotka auttavat yrityksiä hallitsemaan kassavirtaa tehokkaasti ja ennakoiden mahdollisia riskejä. Lisää kassavirtaennusteesta voit lukea aiemmasta blogistamme täältä.

Strateginen suunnittelu:

Tulevaisuuteen suuntautuneessa talousjohtajuudessa strateginen suunnittelu on keskeisessä asemassa. Toimitaanko kustannustehokkaasti? Saadaanko oikeaa tietoa päätöksenteon tueksi? Palveleeko seurantadata strategia? Yritysten on kyettävä mukautumaan nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja tekemään oikea-aikaisia päätöksiä pitkän aikavälin menestyksen varmistamiseksi. Finaly tarjoaa asiakkailleen strategista tukea ja sparrausta, joka auttaa heitä kehittämään ja toteuttamaan strategiaansa tehokkaasti. Tämä voi sisältää esimerkiksi investointien suunnittelua, markkina-analyysejä ja liiketoimintasuunnitelmien laatimista.

Käytännön esimerkkejä CFO:n roolista yrityksessä

 1. Kulujen tarkastelu ja hallinta
  Finalyn CFO voi tarkastella yrityksen nykyisiä kuluja ja arvioida, missä kuluissa voidaan mahdollisesti säästää ilman että se vaarantaa liiketoiminnan toimintaa. Tämä voi sisältää esimerkiksi: kustannusten karsimisen ei-välttämättömistä alueista tai neuvottelut toimittajien kanssa paremmista hinnoista.
 2. Myynnin ja markkinoinnin tehostaminen
  Finalyn CFO voi työskennellä yhdessä myynti- ja markkinointiosaston kanssa varmistaakseen, että markkinointikampanjat ja myyntistrategiat ovat tehokkaita ja tuovat odotettua tuottoa. Tehokas markkinointi voi lisätä myyntiä ja siten parantaa kassavirtaa.
 3. Käyttöpääoman hallinta
  Finalyn CFO voi kiinnittää huomiota yrityksen käyttöpääomaan, kuten varastoon, saataviin ja velkoihin. Tehokas käyttöpääoman hallinta voi auttaa vapauttamaan rahaa ja parantamaan kassavirtaa esimerkiksi lyhentämällä laskutusaikoja tai neuvottelemalla pidempiä maksuaikoja toimittajien kanssa.
 4. Investointien suunnittelu
  Finalyn CFO voi osallistua investointien suunnitteluun ja arviointiin varmistaakseen, että yritys tekee kannattavia investointeja, jotka tukevat pitkän aikavälin kassavirtaa. Tämä voi sisältää esimerkiksi uusien laitteiden hankinnan, laajennushankkeiden arvioinnin tai tutkimus- ja kehitysprojektien rahoituksen.
 5. Riskienhallinta
  Finalyn CFO voi arvioida ja hallita yrityksen riskejä, jotka voivat vaikuttaa kassavirtaan. Tämä voi sisältää esimerkiksi valuuttakurssien vaihtelun, korkojen nousun tai markkinoiden epävakauden hallinnan.
 6. Rahoituksen suunnittelu:
  Finalyn CFO voi osallistua rahoituksen suunnitteluun ja toteutukseen, kuten lainojen ottamiseen, osakeanteihin tai muun rahoituksen hankkimiseen tarvittaessa varmistaakseen riittävän rahoituksen yrityksen tarpeisiin ja siten varmistamaan terveen kassavirran.

Johtopäätös

Kukapa ei haluaisi yrityksensä toimivan kustannustehokkaasti ja kasvaen? Tulevaisuuteen suuntautunut talousjohtajuus on elintärkeää yritysten menestyksen kannalta nykypäivänä, kun liiketoimintaympäristö muuttuu nopeasti ja kilpailu kiristyy entisestään. Finalyn tarjoamat CFO-palvelut ovat kriittinen tuki yrityksille, jotka haluavat juurruttaa talousjohtamisen kulttuurin menestyksensä tueksi, hallita talouttaan fiksusti ja varmistaa toimintansa tuloksellisuuden.

Yksi keskeinen osa-alue, johon Finalyn CFO-palvelut keskittyvät, on kassavirran hallinta. Terve kassavirta on liiketoiminnan elinehto, ja ulkoistetun talousjohtajan avulla yritys voi optimoida kassavirran hallinnan prosessit, varmistaa riittävän likviditeetin ja ennakoida mahdolliset rahoitustarpeet. Pelkästään liikevaihdosta saattaa puuttua oleellisia osia (laskutusprosessit), tai perittävissä on sellaista, mitä tehostamalla kassavaateet helpottuvat (mikä johtaa usein myyntiprosessiin ja asiakastyöhön). Nöiden objektiivinen läpikäynti sekä muuta mahdollisuudet antavat kyvyn tarttua moninaisiin mahdollisuuksiin markkinoilla.

Toinen tärkeä näkökulma on strateginen suunnittelu. Ulkoistettu talousjohtaja tuo mukanaan laajan kokemuksen ja näkemyksen taloushallinnon strategisesta merkityksestä. Hän voi auttaa yritystä laatimaan realistisia ja saavutettavia taloudellisia tavoitteita sekä kehittämään strategioita ja toimintamalleja niiden saavuttamiseksi. Lisäksi CFO voi tarjota arvokasta analyysia ja ennusteita markkinoiden kehityksestä ja kilpailutilanteesta, mikä auttaa yritystä reagoimaan nopeasti muutoksiin.

Lopuksi, Finalyn tarjoama ulkoistettu talousjohtaja ei ole vain kulu, vaan investointi yrityksen menestykseen. Talousjohtaja säästää arvokasta aikaa ja resursseja hoitamalla taloushallintoa tehokkaasti ja tarjoamalla johdolle olennaista tietoa päätöksenteon tueksi. Selkeä rakenne ja tarvittavan tiedon helppo saatavuus tekevät yrityksestä houkuttelevan sijoituskohteen ja helpottavat sen myyntiä tai listautumista, mikä luo taasen lisäarvoa omistajille ja sijoittajille myöhemmässä vaiheessa.

Kokonaisuudessaan Finalyn CFO-palvelut tarjoavat yrityksille mahdollisuuden saada käyttöönsä korkeatasoista talousjohtajuutta vailla sitoutumista täysipäiväiseen talousjohtajaan. Tämä auttaa yrityksiä keskittymään ydinliiketoimintaansa ja saavuttamaan kilpailuetua muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Älä jätä taloutta liiketoiminnan varjoon – Finalyn avulla voit varmistaa, että se on vahvuutesi ja voimavara menestyksellesi tulevaisuudessa.

Me Finalylla autamme sinua ulkoistettuna talousjohtajana. Varaa aika talousjohtamisen sparraukseen, ja lähde säästämään omaa aikaasi!

Lue myös