Mikä on kassavirtalaskelma? – Ulkoistetun talousjohtajan vinkit

Yrityksen kassavirta ja tätä kautta kassavirtalaskelma muodostuu kolmesta elementistä – liiketoiminnan kassavirrasta, investointien kassavirrasta ja rahoituksen kassavirrasta. Mikä on kassavirtalaskelma? Ensimmäisenä mainittu liiketoiminnan kassavirta muodostuu, kun myynneistä ja muista yrityksen tuloista vähennetään ostot ja muut kassamenot, eli juoksevat kulut. Investointien kassavirta taas kertoo sen, kuinka paljon yritykseltä menee rahaa investointeihin. Tähän lisätään vielä rahoituksen kassavirta, […]

Mitä talousjohtajuuden ulkoistaminen maksaa?

Onko “suutarin lapsella kenkiä” eli miten hinnoittelemme oman palvelumme, kun samaan aikaan asiakasyrityksissä yksi tärkeimmistä tehtävistä on auttaa heitä hinnoittelemaan oikein sekä tunnistamaan asiakaskannattavuuteen vaikuttavat seikat. Osaammeko hinnoitella palvelumme itse oikein? Ja mistä ulkoistetun, osa-aikaisen talousjohtamisen hinta muodostuu? Konsultointipalvelu on asiakkaalle räätälöityä asiantuntemusta pohjautuen tunti-/päiväkohtaiseen hinnoitteluun. Kokosimme tähän artikkeliin asioita, jotka yleisesti vaikuttavat ulkoistetun talousjohtajan […]

Ulkoistetun talousjohtajan tärkeimmät työtehtävät

Ulkoistettu talousjohtaja ottaa vastuulleen koko asiakasyrityksen taloustoiminnon, ja joissain tapauksissa myös yrityksen taloushallintoa tukevia toimintoja. Ulkoistettu talousjohtaja tuo myös yrityksen ylimmälle johdolle mielenrauhaa, sillä hänen vastuullaan on myös sellaisia työtehtäviä, jotka jokaisen yrityksen on hoidettava – ja lopulta ne ovat yrityksen hallituksen vastuulla. Tästä artikkelista löydät ulkoistetun talousjohtajan tärkeimmät työtehtävät.  Finaly Oy on talousjohtamisen konsultointiin […]