Rahoituksen hakeminen yritykselle – miksi se on tärkeää ja mitä ottaa huomioon prosessissa?

Yrityksen kasvun tukeminen vaatii aika ajoin ulkopuolista rahoitusta. Rahoituksen ja rahoittajien hakeminen on monelle tuttua startup-maailmasta, mutta myös vakiintunut yritys tarvitsee rahoitusta esimerkiksi suurempia investointeja varten. Käyn tässä artikkelissa läpi vinkkejä rahoituksen hakemiseen yritykselle talousjohtajan näkökulmasta. Mikäli haluat sparrata rahoitusprosessia meidän kanssa, niin varaa keskusteluaika Annen kanssa täältä! Miksi rahoituksen hakeminen on tärkeää? Yrityksen rahoituksen […]

Tutustu meihin finalylaisiin– vuorossa Juha

Juha Riippi

Juha Riippi, talousjohtaja, perustajaosakas Juha Riippi, CFO-konsultti ja talousjohtaja, DI   Juha on yksi Finalyn perustajaosakkaista ja hänellä on 20 vuoden kokemus talousjohtajuudesta – yrityskaupoista prosesseihin ja ihmisiin. Juhan erityisenä vahvuutena on liiketoimintalähtöinen tekeminen. Ennen omia yrityksiään Juha on toiminut niin taloushallinnon konsulttina kuin isoissa yrityksissä taloustehtävissä.    Mitä talousjohtaminen sinulle tarkoittaa? Talousjohtaminen minulle tarkoittaa kokonaisvaltaista strategista […]

Yrityksen budjetoinnin vaiheet

Budjetointi on keskeinen osa yrityksen talouden hallintaa. Se vaatii taitoa ja ymmärrystä, mutta sen avulla voidaan luoda suunnitelma, joka ohjaa yritystä kohti taloudellisia tavoitteita. Budjetti ei ole vain numeroita paperilla vaan se on strateginen työkalu, mikä auttaa yritystäsi saavuttamaan asetetut tavoitteet. Budjetoinnin avulla yritys voi suunnitella toimintaansa, investointejaan, seurata tavoitteiden toteutumista sekä tarvittaessa tehdä muutoksia […]

Interim business controller – pk-yrityksen vaihtoehdot ja taloushallinnon kirjavat työnkuvat

Yleisesti ottaen controllerin tehtävänä on tarjota liiketoimintatietoa yrityksen johdolle ja päätöksentekijöille sekä toimia neuvonantajana ylimmälle johdolle. Controller-nimike on laaja ja yleistittelinä sillä usein viitataan mitä moninaisimpiin controller -tehtäviin. Siten controllerin rooli ja vastuu vaihtelevat työnkuvasta, organisaatiorakenteesta ja asemasta yrityksessä runsaasti. Taloushallinnon työnkuvina puhutaankin mennen tullen välillä ristiin ja rastiin niin business kuin financial controllerin, talouspäällikön […]